til top
  • Næringsbygg Industriplast As

Næringsbygg Industriplast As

Vi har renovert kontorlokalene til Askøy-bedriften Industriplast As!

Industriplast er et kjent Askøy firma med røtter helt tilbake til 1963, de driver med produksjon av plastprodukter og har et stort næringsbygg i Slettebrekkdalen på Askøy.

Via arkitektkontoret ble Mesterhus Askøy-Sandøy Byggservice As kontaktet når Industriplast ønsket å pusse opp og bygge om sine lokaler, samt bygge et nytt inngangsparti i tilknytning til den nye resepsjonen som skulle etableres i 1.etasje.

Etter en god prosjekterings prosess og med gode detaljer fra innleid interiørkonsulent gikk byggmesteren i gang med riving av eksisterende kontorlokaler sent i 2019, målet var at administrasjonen skulle kunne flytte inn igjen i sine lokaler før nyttår, med en stram tidsplan ble det veldig viktig med god planlegging og et godt samarbeid mellom alle aktørene i prosjektet. Alle fag ble koordinert av prosjektleder hos Sandøy Byggservice As og prosjektet ble overlevert til strålende fornøyde kunder til avtalt tid og avtalt pris.

Ved bruk av interiørkonsulent har prosjektet fått en gjennomgående flott profil hvor alle farger og produkter glir fint i sammen, det er også benyttet vedlikeholdsvennlige produkter som vil vare i mange mange år, vi kan nevne Alutile fasadeplater på nytt inngangsparti, mikrosement på gulv i resepsjon og inngangsparti, terrasso fliser i trapp som ble renovert, teppefliser i hele kontorfløyen og vinduer og ytterdører i hel aluminium.

Vi takker både våre gode leverandører og Industriplast As for et spennende og flott prosjekt!


Mesterhus Askøy- Det blir som avtalt!